Polityka Prywatności

W firmie WOJTASIAK dbam o prywatność użytkowników i klientów. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych, które zbieram za pośrednictwem tej strony internetowej.

Zakres Danych Osobowych

Firma WOJTASIAK nie zapisuje i nie przekazuje danych osobowych użytkowników odwiedzających tę stronę internetową. Jedyne dane, które przetwarzam, to te, które są podawane dobrowolnie przez użytkowników w formularzu kontaktowym. Obejmują one imię, numer telefonu oraz adres e-mail.

Cel Przetwarzania Danych

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym wykorzystywane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania wysłane za pośrednictwem tego formularza. Nie wykorzystuję tych danych w żadnym innym celu, ani nie udostępniam ich stronom trzecim.

Bezpieczeństwo Danych

Dbam o bezpieczeństwo przekazanych mi danych osobowych. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ich ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy tej strony mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz do przenoszenia danych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Firma WOJTASIAK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować na tej stronie internetowej.